Hatay’ın 6 ilçesinde jeotermal kaynak aranacak

Yayınlanma Zamanı : 11 Ekim 2018 Saat: 16:35

Hatay Valiliği, il sınırları dahilinde bulunan terkleri kabul edilen, ruhsat süreleri dolan ve İlan metninde belirtilmiş olan 8 adet arama ve 1 adet işletme ruhsat sahasının 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minarelli Sular Kanunu’nun 10. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usülüne göre ihale edileceğini duyurdu. Antakya’da biri işletme   ve üçü arama hakkı olmak üzere, Dörtyol, Samandağ, İskenderun, Reyhanlı ve Arsuz’da da Jeotermal Kaynak Arama hakkının verileceği ihale  16.11.2018 tarihinde gerçekleşecek.

Valilikten yapılan duyuruya göre,  ihale şartnamesi şöyle:

T.C.

HATAY VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

Hatay İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ile 7 (yedi)  adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 1 (bir) adet doğal mineralli su arama sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale, İhale Komisyonu  tarafından, Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  Toplantı salonunda, 16.11.2018  tarihinde, Cuma günü, saat 10:00’da başlayarak  5 Dakika arayla sırası ile yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak  görülebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Sahaları:

1- Hatay İli, Antakya İlçesi, Alahan-Maşuklu-Madenboyu Köyü/Mevkii, 4984.86 hektar alana sahip P36c1,P36b4,P36d2,P36a3 paftasında 3238726 Erişim ve 31/2017-02 ruhsat  no’lu saha Jeotermal  Kaynak  İşletme  hakkının verilmesinin muhammen bedeli 449.772.60 TL’dir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Sahaları:

1- Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Kuzuculu Mahallesi, 2366.75 hektar alana sahip 036b1 paftasında yer alan  3315016 Erişim ve  31/2014-01 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 53.393.88  TL’dir

2- Hatay İli, Merkez İlçesi, Karaali Mahallesi, 1139.76 hektar alana sahip P36a3 paftasında 3318852 Erişim ve 31/2014-04 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33.835.40 TL’dir.

3- Hatay İli, Samandağ İlçesi, Kapısuyu Mahallesi, 2204.34 hektar alana sahip P35c2 paftasında 3300822 Erişim ve 31/2013-01 ruhsat no’lu saha. Doğal Mineralli Su Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33.835.40TL’dir.

4- Hatay İli, İskenderun İlçesi, 4034.69 hektar alana sahip O36d3  paftasında 3315965 Erişim ve 31/2014-02 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 91,022.61 TL’,

5- Hatay İli, Antakya İlçesi,  273.78 hektar alana sahip P36d2 paftasında 3336566 Erişim ve 31/2016-01 ruhsat no’lu saha. Jeotermal  Kaynak  Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33.835.40  TL’dir

6- Hatay İli, Reyhanlı İlçesi 403.68 hektar alana sahip, P37d1-P37a4 paftalarında 3323068 Erişim ve 31/2014-05 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33.835.40 TL’dir.

7- Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karahüseyinli Mahallesi , 4708.70 hektar alana sahip P36a1.P35b2, O36d4 paftasında 3361165 Erişim ve 31/2017-04 ruhsat no’lu   saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 106.228.27TL’dir.

8- Hatay İli, Antakya İlçesi, Saraycık-Ekinci-Günyazı Mahallesi , 100.08 hektar alana sahip P36d2,  paftasında 3354855 Erişim ve 31/2017-03 ruhsat no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 33.835,40 TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

 1. Gerçek Kişiler;
 2. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
 3. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
 4. Noterden onaylı imza beyannamesi
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. Her sayfası imzalanmış olan Şartname
 7. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler şartnamede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. İhale dökümanının alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden 1000,00-TL’lik banka makbuzu
 2. Her sayfası imzalanmış olan şartname.

b) Tüzel Kişiler;

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
 2. Vergi Levhası (onaylı),
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri.
 6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. İhale dökümanının alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden 1000,00-TL’lik banka makbuzu.
 2. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

             İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"