Antakya’da yatırım yapmak isteyenlere fırsat!

Yayınlanma Zamanı : 21 Ocak 2021 Saat: 15:29

Mülkiyeti Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Antakya 2.Mıntıka’da 649 metrekarelik parsel kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihaleyle satılacak. Mesken Nitelikli Taşınmaz için ihale 750 bin lira muammen bedelle, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca gerçekleşecek.

İHALE DUYURUSU ŞÖYLE:

1-Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz; 01.02.2021 Pazartesi günü saat 14:00 da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00-TL(beşyüz) olup, şartname mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde (4.Kat) görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedelini Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01 no.lu hesabına yatırması gerekmektedir.

2- Muhammen bedelin altında verilen teklifler geçersiz kabul edilecektir.

3Gayrimenkul Ruhsat ve Proje Bilgileri: Antakya Belediyesi’nin 23.12.2020 tarih ve 19597 sayılı yazısı ve eklerine göre; söz konusu taşınmazın 12.10.1962 tarih ve 109/3 sayılı “Yapı Ruhsatı” ile 02.06.1964 tarih ve 1/22 sayılı “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olduğu belirtilmiştir.

Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi: Taşınmaz Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının karşı çaprazında ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz ufki olarak İnönü Caddesine 70 m, Kışlaya 100 m, Hatay Valiliğine 150 m, Saray Caddesine 200 m,  Köprübaşına 650 m ve Çarşı Merkezine 750 m mesafededir.

Bölge sosyo ekonomik açıdan orta ve üst düzey gelir grubuna hitap eden yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır.

Tapu Kaydı: Hatay İli, Antakya İlçesi, 2.Mıntıka Mah. 492 parselde kayıtlı 649,00 m2 yüzölçümlü “Beş Katlı On Daireli Bahçeli Karğir Apartman” vasıflı ana taşınmazda 200/1900 arsa paylı 3. kat 10 nolu bağımsız bölümdeki Mesken nitelikli tam hisseli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kayıtları üzerinde Beyanlar Hanesinde “Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler” beyanı bulunmaktadır.

Ana Gayrimenkul Fiziki Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmazın bulunduğu bina III/A yapı sınıfında, ayrık nizamda, bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Antakya Tapu Müdürlüğünde incelenen bila onay tarihli kat irtifakı projesine göre bodrum katında bina girişi ve 2 mesken, zemin ve normal katlarda her katta 2’şer adet mesken olmak üzere 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi dekoratif sıva üzeri plastik boyalı, giriş kapısı demir doğrama kapılı, girişi ve merdivenler mozaiktir. Binada asansör bulunmamaktadır.

10 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri: Antakya Tapu Müdürlüğünde incelenen kat irtifakı projesine değerleme konusu 10 bağımsız bölüm nolu mesken bodrum kattan sağlanan bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Taşınmaz kuzey-güney-batı cephelidir.Mahallinde yapılan incelemede net alanı 125,00 m2, brüt alanı 163,00 m2 olup antre, hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacminden oluşmaktadır.

Dairenin dış kapı çelik doğramalı, iç kapı doğramaları ahşap pencere doğramaları ise PVC,lidir. Taşınmazda tüm zeminler mozaik seramik, duvarları yağlı boyalıdır. Islak zeminler olduğu gibi seramiktir. Mutfakta ahşap dolaplar ve mermer tezgah bulunmaktadır. Doğalgaz kapı girişine kadar gelmiş olup daire içerisine çekilmemiştir.

4 -İhaleye katılacak isteklilerin;

  1. Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgâh il muhabiri) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği,
  3. Geçici Teminat Bedelinin Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz, Banka Teminat Mektubu,(Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit belgesi) , 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.
  4. Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile ihale konusu işin adı, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaştırılması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5– Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesna olmayıp tüm giderler istekliye aittir.( KDV oranı %1 uygulanacaktır.)

6-İdareye (Hatay YİKOB) borcu olanlar ihaleye katılamaz.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(TEL: 0326- 214 03 30 Dâhili:2131 )  İLAN OLUNUR.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"