Karaağaç’ta lüks villalar

Yayınlanma Zamanı : 03 Ekim 2020 Saat: 9:30

Karaağaç’ta lüks villalar

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Arsuz’a bağlı Karaağaç Mahallesi’nde 13’ü lüks villa olmak üzere 30 adet taşınmazı açık ihale usulü ile kiralayacak.

Karaağaç’ta yeni yapılan vakıf taşınmazlarından Vakıf-Karaca Konutları’nda 13 adet üç katlı, 495 metrekare alanlı lüks villa ile yine Karaağaç’ta bulunan Vakıfpark Konutları’nda 17 adet konutun kiraya verileceği ihale 7 Ekim’de gerçekleşecek.

dav

İhale ilanında, 31 Aralık 2021 tarihine kadar kiralanacak olan Vakıf Karaca Konutlarındaki lüks villaların aylık muhammen bedeli 7 bin 500 lira, Vakıfpark’taki dubleks konutlar için de aylık muhammen bedel 2 bin lira olarak belirtildi.

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ / İHALE ŞARTLARI
1-  İhale; 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 6-7 Ekim 2020 tarihinde Saat 10:00’dan itibaren Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi  Cad. No:2 Antakya/Hatay adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat ihale salonunda yapılacaktır. Yukarıda bilgileri ve mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazlar hizalarında belirlenen saatte ve muhammen bedeller üzerinden ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedellerine, sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılabilecektir. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti sona erecek olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edileceklerdir.
2-  Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatları, girecekleri taşınmazın kiralama dosya numarası, isim soyisim ve TC. Kimlik numaralarını belirtmek suretiyle, Vakıfbank Antakya Şubesi nezdinde, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına açılmış TR72 0001 5001 5800 7309 6536 42 IBAN nolu hesabına yatırarak makbuzları; şahıs olarak ihaleye girecekler için,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, adres beyanı ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte en geç ihale saatine kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama İhalesi Komisyon Başkanlığına müracaat edip, evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Yer gördü belgesi katılımcı tarafından ihale saatine kadar kurumumuz Kiralama Servisinden alınabilir. Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu, devlet tahvili yada nakit TL olarak kabul edilecektir. Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı ve Noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. Kooperatif veya Dernek olarak katılacaklar  için; Yönetim Kurulu kararı, Yetki belgesi, tebligat için adres beyanı gerekmektedir.
3- İhalesi üzerinde kalan ile Kira Sözleşmesi ve ekleri “Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi” ile Zimmetlenecek Demirbaşlar Listesi imzalanacak ve noterden tasdik edilecektir. Bu kapsamda muteber iki kefil getirilmesi zorunludur. Noter masrafı kiracıya aittir. Sözleşmede; ihalede oluşan yıllık kiranın % 6 oranında kati teminat ve Vakıfpark Konutları için 2 aylık, Vakıf-Karaca Konutları için ayrıca 3 aylık kira bedeli oranında Güvence Bedeli alınacaktır. Vakıf-Karaca Konutlarındaki Merkezi Klima Sisteminin İç Üniteleri ile birlikte kurulması kiracıya aittir.
4-  Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere veya kiralık gayrimenkul talep edenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. Taşınmaz hakkında her türlü bilgi, ihale şartları ve kira şartnamesi Bölge Müdürlüğümüz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
5-  İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, gazete ilan bedeli ve sigorta masrafları (5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. Maddesi gereği olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yapılması gereken sigortalar dahil) kiracıya aittir.
6-  Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık, iş değişikliği yapamaz. İdaremizin İzni olmadan orjinalliğini bozacak tamirat ve tadilat yapamaz. Basit onarım ve tadilatlar kiracıya aittir. Bozulan demirbaşların aynı uygunlukta tamir veya değişikliğini yapmak zorundadır.
7-  Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 1 ile 5’i arasında peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
8- Vakıf taşınmaz Mevcut Durumu ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz v.s. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç,  ilan bedelleri vs. kiracıya aittir. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
9-  İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların iade dilekçelerinde belirtecekleri Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.
 İrtibat Tel: 0326 216 0626 – Faks: 0 326 213 7917 – Web: www.vgm.gov.tr                                                  İLAN OLUNUR
dav
dav
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"