Biriket evler tamam, sırada altyapı var

Yayınlanma Zamanı : 25 Eylül 2020 Saat: 10:17

Biriket evler tamam, sırada altyapı var

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) bulunan yaşam alanlarında zemin iyileştirme, altyapı ve biriket ev yapılacağını yayınladığı ihale ilanıyla duyurdu. Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak İGAB yaşam alanlarına uygulanacak zemin iyileştirme, altyapı işi ve biriket ev yapım işleri için ihale Pazarlık Usulü ile 30 Eylül’de gerçekleştirilecek.

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM HARCAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) bulunan Yaşam Alanlarına Uygulanacak Zemin İyileştirme İşi, Altyapı İşi ve Biriket Ev Yapım İşleri, Pazarlık Usulü ve Birim Fiyat Esası ile ihale edilecektir.

İdarenin Adresi: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Suriye İGAB Bölgesi Yaşam Alanlarına Uygulanacak Zemin İyileştirme, Altyapı İşi ve Biriket Ev Yapım İşi

b) Yapılacağı yer: Suriye İGAB Bölgesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi: 31.12.2020 tarihinde iş bitirilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu Kat:1 Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY

 b) Tarihi ve saati: 30/09/2020 – Saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Oda Kayıt Belgesi

 2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya İmza Beyannamesi. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi. Bu madde boş bırakılmıştır.

5) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte teklif dosyasının kapalı zarf içerisinde, en geç ihale günü saat 14.00’e kadar, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu (Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası No:17) Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir. İhale pazarlık usulü yapıldığından dolayı istekliler tarafından kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin açılmasına müteakip, açık eksiltme yöntemi ile ikinci teklifler alınacaktır. Bu sebepten dolayı isteklilerin teklif vermeye yetkili/yetkilendirilmiş kişilerinin bizzat ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

 6- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ) takvim günü olmalıdır.

9- İhalenin saatinden önce iptal edilmesine veya teklifler alındıktan sonra gerek görülmesi halinde iptal edilmesine İdare Yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı’ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10- Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11- İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşmenin imzalandığı günün Merkez Bankası döviz kuru (Amerikan Doları) baz alınarak sözleşme imzalanacaktır.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"