Hazine taşınmazları ihaleye çıkıyor

Yayınlanma Zamanı : 28 Mayıs 2018 Saat: 11:58

Hatay Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, 04/06/2018 Pazartesi günü, Antakya’da bunulan 12 adet taşınmaz için kira ve satış ihalesi gerçekleştirecek. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif usülü ile, 51/g maddesine göre, Pazarlık Usülü ile, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, mülkiyeti Suriye Uyruklulara ait taşınmazlar ile Kayyımlıkla idare edilen taşınmazların, Kira İhalesi ve İrtifak Hakkı İhalesi ve taşınır satış ihalesi yapılacak.

‘Mek Spor Kulübü Derneği’nde bulunan muhtelif sayıda taşınırın satışı ile Hatay Özel Reşha Sağlık Meslek Lisesi içerisinde yer alan taşınırlar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarihli Malzeme Maliyet İcmali Cetvelinde belirtilen Tefrişat, İnş., Mek., Elek. Tesisat malzemeleri satışının yanı sıra kira ihalesi gerçekleşecek olan taşınmazlar şöyle:

İhale Şartnamesi:

‘1- Yukarıda 1.bölümde yer alan taşınırlar,  2. bölümde yer alan kiralaması yapılacak taşınmazlar  2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3. bölümde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz ise  2886 sayılı Kanunun 51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte kira,  satış ve irtifak hakkı tesisi ihaleleri yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

‘a) – Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

‘b) – Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

‘c) –  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

‘d) – Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

4- Taşınır satış ve taşınmaz kiralama ve irtifak hakkı ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

5 – İhalelere ait şartnameler Hatay Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

Ayrıntılı bilgi:www.hatay.gov.tr

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"