Dörtyol Balıkçı Barınağı kiralanacak

Yayınlanma Zamanı : 17 Mayıs 2021 Saat: 14:06

Dörtyol Balıkçı Barınağı kiralanacak

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yaklaşık 207 bin metrekare yüz ölçümlü Dörtyol Çaylı Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağının kullanılmak üzere l0 (on) yıl süre ile kiraya verileceğini duyurdu.

28.05.2021 Cuma günü saat 10:30’da Pazarlık Usulü ile gerçekleşecek olan ihale ile ilgili müdürlükten yapılan açıklama şöyle, “Balıkçı barınakları, öncelikle balıkçı barınağının mülki idari sınırlan içerisinde bulunan ve üyeleri orada ikamet eden, en az iki yıldan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerine pazarlıkla kiraya verilir. Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlan içerisinde birden fazla Su Ürünleri Kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açıkpazarlık usulü ile bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife ihale ile kiraya verilir.

İlan edilen otuz günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden ya da üretici birliklerinden talep vaki olmazsa veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçek veya tüzel kişilere ihale ile verilir. Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talepte bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere l0 (on) yıl süre ile kiraya verilir.

Söz konusu balıkçı barınağı ilk yıl tahmini 33.951,00 TL kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Kanunun 5l/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi 28.05.2021 Cuma günü saat 10:30’da yapılacaktır.

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 5l/g maddesine göre “Pazarlık Usulü “ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; İhale saatine kadar Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir”

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"