Milli Emlak 19 daireyi satışa çıkardı

Yayınlanma Zamanı : 10 Aralık 2020 Saat: 14:54

Milli Emlak 19 daireyi satışa çıkardı

İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü, İskenderun’da 19 konut ve Sarıseki’de bir arsayı ihaleyle satışa çıkaracak. 24.12.2020 Perşembe günü gerçekleşecek olan satış ihalesi ile konut ve irtifak hakkı verilecek arsanın geçici teminat bedeli ve  ihale saatini duyuran Milli Emlak Müdürlüğü, Sarıseki’deki arsanın ayrıca eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl  süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi yapılabileceğini vurguladı.

Buna göre ilahe ilanı şöyle:

1-Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerindeki lojmanlar; Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümlerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satış ihalesine çıkarılması istenilmiştir. Buna göre söz konusu lojmanların satış ihales, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünce, Milli Emlak Müdürlüğünde hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2-Yukarıda belirtilen lojmanlardan ihalenin yapıldığı tarihte adına tahsisli olan veya fiilen oturanların öncelikli alım hakkı  bulunmaktadır.

3-İskenderun İlçesi Sarıseki İmar Mahallesinde bulunan, 2104 ada, 7 parsel numaralı 35.088,63 m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının 24.931,05 m² lik kısmı üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl  süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık usulü ile Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizasında gösterilen tarih ve saatte irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 

4-İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (herbir teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için veya hangi amaç için verilmiş olduğuna dair bilgiler,  mahallesi, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnamelerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6-Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki lojman satışlarından KDV alınmayacaktır. Satışı yapılan taşınmaz,  5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

7-Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"