Belen için tasarla!

Yayınlanma Zamanı : 17 Haziran 2019 Saat: 16:45

Belen Belediyesi, ilçenin yeni sembolünü belirlemek amacıyla logo yarışması düzenledi. Belen’in kimliğini ifade edecek olan logonun; Belen’in ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük gelişen yüzünü, Belen Belediyesi’nin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması bekleniyor.

Belen Geçit’ini ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak özelliklerin, tasarlanacak logoya yön vermesi beklenen, ayrıca ilçenin tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte olması istenen Belen Belediyesi’nin yeni logosu için başvurular 19 temmuz 2019 Cuma gününe kadar yapılabilecek.

BELEN BELEDİYESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞÖYLE:
1- Yarışma herkesin katılımına açıktır.
2-Yarışmada yaş sınırı yoktur
3- Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilirler.
4-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5- Yarışmaya Belen Belediyesi’nin değerlendirici, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
6-Tüm çalışmaların “T.C. Belen Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir.
7-Logo, Belen’imizi en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
8- Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir.
9- Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Koşullarına uymayan logolar elenecektir.
10-Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
11-Ekteki Katılım formunun eksiksiz olarak doldurulup ıslak imzayla imzalayıp bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.
12- Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
13- Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
14-Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.
15- Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
16- Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır.Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
17- Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya Belen Belediyesi her aşamasında iptal edilebilir.
18- Belen Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
19- Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Belen Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içersinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Belen Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
20- Ödül kazanan tasarımı Belen Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Belen Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.
21- Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
22- Yarışma sonunda birinci seçilen eser Belen Belediyesi logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.
23- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
24- Seçici kurulca (bir) logo eseri seçilecektir.

SON BAŞVURU:
Yarışmaya son katılım: 19/07/ 2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:
Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 19/07/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir. Yarışma sekretaryası Belen Belediyesi (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) tarafından yapılacaktır.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
* Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
* Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 7 (yedi) iş günü içinde Belen Belediyesi resmi internet sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarından (www.belen.bel.tr) üzerinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:
* Yarışma sonucunda sadece bir adet logo; Belen Belediyesi resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1’inci olan esere 3500 TL para ödülü verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

TELİF HAKLAR:
* Katılımcı, dereceye giren eserinin Belediye logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Belen Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
* Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Belen Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

SEÇİLİ KURUL:
* Seçici kurul, Belen Belediyesi başkanlığında ve belirlediği üyelerden oluşturulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 18/06/2019 Salı 
Son Teslim : 19/07/ 2019 Cuma
Sonuçların İlan Edilmesi : 26/07/2019 Cuma

YARIŞMAYI YAPAN KURUM:
ADI : T.C. BELEN BELEDİYESİ
ADRES : T.C. BELEN BELEDİYESİ
Muhlisali Mah. Kurtuluş Cad. No:68 Hatay / BELEN

TEL : (0326) 441 21 00 – 441 39 02
FAX : (0326) 441 45 46

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"