Hayatı paylaşmak için engel yok!

Yayınlanma Zamanı : 02 Aralık 2017 Saat: 12:01

Hayatı paylaşmak için engel yok!

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.. Hayatın tüm alanlarında birlikte yaşıyoruz ve hayata hep birlikte umutla bakıyoruz.. Bu nedenle hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok!! Yeter ki engel siz olmayın!
‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla protokol üyelerimizin ve siyasilerimizin yayımlamış olduğu mesajları sizlerle paylaşıyoruz…

 “Hatay Engelli Envanteri çıkarıldı”
Hatay Valisi Erdal Ata, “Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının tam ve diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla: Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. 3 Aralık, farkındalık yaratmak amacıyla hayata engelli bireylerin penceresinden bakmaya gayret edilen önemli bir gündür. Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkân ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılmaları, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. İlimiz genelinde yaşayan 42 bin engelli hemşerimizi kapsayan “Hatay İli Engelli Envanteri” çalışması ile oluşturulan yol haritası çerçevesinde engelli hemşerilerimizin eğitim, sağlık, sosyal hayata katılımları ve istihdam konularında önemli adımlar atıldı. Açılan Engelli Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarımız aldıkları eğitim ile istihdam imkânlarına kavuşurken, buralarda çeşitli aktivitelere katılmak suretiyle sosyalleşme fırsatı bulmaktadırlar. Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Bu duygularla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

“Engelli olmak kabahat veya kusur değildir”
HBB Başkanı Lütfü Savaş: “Engelli olmak kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet değildir. Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir. Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmeleri başlıca hedefimizdir. Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta siyasi iktidarlar olmak kaydıyla herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır. Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultusunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır. Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır. Bizler Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin samimiyetle ellerinden tutarak her zaman yanlarında duracağız. Bu kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır bizler olduğumuz müddetçe engelli kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine birden huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum. Onları sadece bugün değil, nefes alıp verdiğimiz her an hatırımızdan çıkarmadığımızı, çıkarmayacağımızı özellikle bilmelerini ümit ve temenni ediyorum.”

Engellilik bir kader değildir”
CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem: Sosyal adaletin ve sosyal demokrasinin görünür olabileceği en önemli toplumsal alanlardan birisi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve onların refahı, mutluluğudur. Onların önündeki en büyük engel, onları engelli olarak gören, toplumun eşit bir bireyi olarak görmeyen anlayıştır. Engellilik bir kader değildir, alınacak basit tedbirlerle engelli yurttaşlarımızın yaşamı, insan onuruna yaraşır bir hale getirilebilir. Bugün ülkemizde engellerimizin ve ailelerinin durumları son derece trajiktir. SGK’dan almaları gereken tekerlekli sandalye, akülü sandalye, işitme cihazı, beyaz baston ve protez – ortez ihtiyaçlarını yardım kuruluşları, hayırsever vatandaşlar, Amerikan hastaneleri ve mavi kapak kampanyalarıyla karşılamaktadırlar. Bu sağlık hizmetlerinden yararlanılamadığının en açık kanıtıdır. Bu şekilde zamanında hizmet alamayan engelli vatandaşlarımızın aynı zamanda insanlık onuru zedelenmektedir. İnsan haklarını, sosyal devlet anlayışını, adaleti yok sayan bu düzenlemelere son verilerek; engelli maaşı, evde bakım ödemeleri, açılan icra davalarından feragat edilmesi gibi uygulamaların hayata geçirilerek engellilerimizin biraz olsun engellerini hafifletmek adına devleti göreve davet ediyorum. Bu günün ülkemizdeki engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için çok önemli olduğunu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum.

“Sorunları çözmek zorundayız”
İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk: Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, özürlülerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin asli görevidir. Devletimiz, engellilerin topluma kazandırılmasını, kişisel ve sosyal haklardan tam ve eşit ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla evrensel ölçülere uygun düzenlemeler hayata geçirmiş olup, Ülkemizde son yıllarda engellilere yönelik mevzuatta ve diğer alanlarda yapılan düzenlemelerle sunulan hizmetlerde çağdaş normlara erişim hususunda geçmişle kıyaslanmayacak derecede büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Her alanda çağdaş dünya ölçütlerini hedef edinen bir ülke ve insanı merkeze alan bir kültürün mensupları olarak engelli insanlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek zorundayız. Bu anlayış çerçevesinde İlçemizde engelli vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçları İnsan hakları kavramı içinde değerlendirilerek, onların yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durulmalı ve kurum ve kuruluşlarca engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimleri konusunda gereken ilgi, alaka ve hassasiyet gösterilmelidir. Engelli vatandaşlarımızın da kendi sorunlarına sahip çıkma bilincindeki artışla, sorunlarının çözümü konusunda geçmişe göre daha fazla gayret göstermeleri de takdire şayan bir gelişmedir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Engelli bireylerimize destek olmayı toplumsal bir ödev olarak görüyor, sorumlu konumda olan ve kendilerini sorumlu gören tüm ilgili ve yetkililerin böyle bir toplumsal duyarlılıkla hareket edeceklerine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyor, tüm engelli vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum.

“Engelleri kaldırmak için ortak çaba gösterilmeli”
İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Engellilik sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, yaşamlarını daha iyi şartlarda ve başkalarına muhtaç olmadan sürdürmek, onlara daha güzel yarınlar sunmak adına, bugüne kadar yapılan iyileştirme çalışmaları bundan sonrada artarak devam edecektir. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor, tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalarını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü”’ nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum ”

“Engelli olmak bir tercih meselesi değil”
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz: Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Engelli kardeşlerimizin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar hepimizin sorunudur. Bu gün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına vararak onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamız gerekiyor. Bu nedenle fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir. Engelli vatandaşların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşüyor. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için küçük büyük herkesin, hepimizin yapabileceği birçok şey var. Hayat bir imtihan ve hepimiz farklı bir şekilde imtihan oluyoruz. Yarınımız için kendimizin dahi engelli olmayacağımıza dair bir garantimiz yok. Engelli olmak bir tercih meselesi değil. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, önlerini açmak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle onları mutlu etmek bizim için bir insanlık vazifesidir. Hepimize düşen en önemli görev, engelli kardeşlerimizin günlük hayatta daha fazla var olmalarını sağlamak ve engelli bireylerimizi topluma faydalı birer fert olarak hayata kazandırmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da tüm engelli kardeşlerimizin bu önemli günlerini canı gönülden kutluyorum ve engelsiz yaşam geçirmeleri için herkesi engelli kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum.

“Sağlıklı insan bir engelli adayıdır”
HATODER Başkanı & Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu: Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu bir kararla 3 Aralık günü “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Engellilik kavramı ele alınırken ruhsal ve fiziksel açıdan değerlendirilmeli ki kişilerin sorunlarına daha kalıcı çözümler üretilerek önemli faydalar ortaya konulmalıdır. Kişinin engelli olması demek onun diğer insanlar gibi yaşama, çalışma veya başarılı olma azmini ortadan kaldırmaya hiç bir suretle engel değildir. Önemli olan kişinin ailesi başta olmak üzere, sosyal çevresi, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmekten kaçınmamış olmaları gerekmektedir. Engeliler için herkes üzerine düşen görevi harfiyen yerine getirirse elbette ki kişinin çektiği sıkıntılar ve zorluklar zaman içerisinde ortadan kalkmış olacaktır. Kaldı ki engelli vatandaşlarımızın toplumda kendilerine yer bulmaları sosyal yaşamdan, iş hayatına, sportif faaliyetlere, sanatsal ve kültürel yaşama kadar daha birçok aktiviteye katılmaları ancak kişilerin engelli vatandaşlara olan bakış açılarını değiştirmeleriyle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerden yola çıkarak; her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, engellilerin önünde ki engellerin kaldırılmasının ancak ve ancak kişilerin zihinlerinde ki engelleri aşmalarıyla mümkün olacağını söylemek isterim. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, engelsiz ve mutlu bir yaşam sürmelerini temenni eder, sağlıklı günler dilerim. “

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"