KİK mevzuatında değişiklik…

Yayınlanma Zamanı : 19 Haziran 2018 Saat: 18:33

Kamu İhale Kurumunca, elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Bazı ihalelerde kullanılmak üzere elektronik eksiltme uygulaması getirildi.

KİK’in, kamu ihale mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, düzenlemelerle, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması başta olmak üzere, e-ihalenin devreye alınması, ihalelerde elektronik eksiltme (e-eksiltme) yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda yenilikler getirildi.

Değişiklerle, elektronik ihale uygulamaları yaygınlaştırılırken, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanılabileceği parasal limit, hizmet alımlarında eşik değerin yarısına, mal alımlarında eşik değerin dört katına çıkarıldı.

İhaleye katılım masrafı azaltılıyor

Elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen belgelerin kağıt ortamında sunulması yerine bu belgelerdeki bilgilerin beyan edildiği bir standart formun sunulması uygulaması, elektronik ortamda teklif alınmayan ihalelerde geçerli olacak. Bu sayede, ihalelere katılım maliyetlerinin azaltılarak gerek teklif hazırlama gerekse teklif değerlendirme süreçlerinin daha kolay ve hızlı hale getirilmesi amaçlandı.

1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılmak üzere, geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan e-eksiltme uygulaması getirildi. Böylece kamu alımlarında rekabeti arttırarak, kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması amaçlandı.

Parasal limit sınırı olmadan açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin yanı sıra aynı usul ile yapılan yapım işi ihaleleri ve pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesi, 2 Ocak 2019’dan itibaren mümkün hale getirildi.

Yeterlik sistemi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması ve buna bağlı yeterlik sertifikası üzerinden e-ihale yapılması imkanı sağlandı.

İşlemler kolaylaştırıldı

Yurt dışı iş deneyim belgelerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) kaydı kolaylaştırıldı. 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt sürecinde, işlem süresi 15 güne indirilerek, belge kaydında aranan şartlar yeniden düzenlendi. Ayrıca uygulama için öngörülen tarih sınırı 1 Temmuz 2018’den 1 Ekim 2018’e uzatıldı.

Yurt dışında yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkelerdeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti ticaret müşavirlikleri/ataşeliklerine iş bitirme belgesi düzenleyebilme yetkisi verildi.

Yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinde işin ana iş grubunu gösteren “esaslı unsur”un belirlenmesi ve belge tutarlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”ndeki iş gruplarına göre dağılımına yer verecek şekilde düzenlenmesi sağlandı.

Benzer iş tanımlaması yapılırken uyulması gereken esaslar ile belge tutarlarının ayrıştırılması konularına yönelik olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde de değişiklikler yapıldı.

Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen mal alımı ihalelerinde bir kısımda birden fazla mal kalemi alınmasına imkan sağlandı.

Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat olarak ihalelerde kullanılabilmesi amacıyla standart formlar mevzuata eklendi.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

error: \"İnternet sitemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı İmtiyaz Sahibi’ne aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.\"